home > bereikbaarheidsvisies info | contact
Bereikbaarheidsvisies

Bereikbaarheidsvisies voor ondernemersorganisaties en/of lokale overheden.
Opdrachtgevers

 • KpVV
  project Vervoer en Retail (Uitgevoerd door SOAB, Stienstra Advies en Erasmus universiteit) feiten over vervoersgedrag en detailhandel, en een plan voor integrale aanpak.
 • Ondernemersorganisatie Ondernemend Alkmaar
  Expert-opinion bereikbaarheid
 • Gemeente Bedum
  Parkeren en bereikbaarheid in centrumplan
 • Gemeente Castricum
  Bereikbaarheidsvisie Castricum-centrum
 • Gemeente Drechterland
  Verkeersaspecten van een nieuw woongebied in Hoogkarspel
 • Gemeente Egmond
  Verkeer en parkeren in het kader van structuurvisie
 • Gemeente Elburg
  Advies bereikbaarheid en parkeren binnenstad
 • Gemeente Harderwijk
  Advisering bij ontwikkeling structuurvisie binnenstad
 • Gemeente Landsmeer
  Quick-scan verkeersstructuur
 • Gemeente Putten
  Bereikbaarheidsvisie verkeerscirculatie centrumgebied (gekoppeld aan detailhandelsvisie MKB Reva)
 • Kamer van Koophandel Noordwest-Holland
  Bedrijfsvervoerplan
 • Laurus
  Analyse woon-werkverkeer en bezoekersverkeer hoofdkantoor
 • Meppeler Handelsvereniging
  Inspraakreactie op gemeentelijke verkeersnota's
 • OFP Purmerend
  Bereikbaarheidsvisie
 • Ondernemersorganisaties Hoorn
  Bereikbaarheidsvisie binnenstad
 • Parkmanagement Amsterdam Teleport
  Parkeerbalans ten behoeve van vervoermanagement
 • Staddeel Amsterdam Oudzuid
  Vervoermanagement bedrijventerrein Schinkel