home > effectrapportages info | contact
Economische effectrapportages

Economische effecten van verkeersmaatregelen; prognoses, evaluatieonderzoek
Opdrachtgevers

 • CROW
  Europees COST-project parkeermaatregelen en economie
 • Gemeente Deventer
  De economische spin-off van de bouw van een parkeergarage
 • Gemeente Elburg
  Verbetering verkeerssituatie Havengebied
 • Gemeente Elburg
  Evaluatieonderzoek naar bereikbaarheids- en economische effecten van invoering verkeersmaatregelen
 • Gemeente en ondernemersvereniging Sassenheim
  Effecten afsluiting centrum voor doorgaand autoverkeer (samenwerking binnen City-groep)
 • Gemeente Heiloo
  Verkeersaantrekkende werking van een tandartspraktijk
 • Gemeente Heiloo
  onderzoek naar effecten van voorgenomen wijziging verkeers- en parkeersituatie Stationscentrum op bevoorrading en omzetstromen
 • Hoofdbedrijfschap Detailhandel
  Onderzoek bezoekintensiteit detailhandelsectoren
 • Kamer van Koophandel Amsterdam
  Gevolgen van invoering betaald parkeren of blauwe zone op functioneren buurt- en wijkwinkelcentra
 • Ondernemend Bergen
  Effecten van verplaatsing van de weekmarkt op verkeer en bereikbaarheid
 • Ondernemers IJmuiderslag/IJmuiden
  Second opinion op kustvisie IJmuiderslag
 • Ondernemersgroep Zutphen
  Consequenties van afsluiting Rijkenhage/Overwelving en Houtmarkt
 • Ondernemersvereniging Gouda
  Effecten herinrichting binnenstad op bedrijfsleven
 • Ontwikkelingsbedijf Vathorst
  Verkeersaantrekkende werking van een supermarkt
 • Otex Beheer
  Verkeerskundige en economische effecten van vestiging tankstation en andere bedrijfen Boxmeer
 • Tatelaar Servicestation
  Effecten reconstructie aansluiting autoweg op functioneren benzinestation