home > papers info | contact
Papers
 • Parkeertarief als alternatief voor kilometerheffing?
  Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk, Gent, november 2017
 • Technologie verandert de maatschappij; de gevolgen voor parkeren
  Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk, Zwolle, november 2016
 • Technology changes society: the effects on parking
  World Parking Symposium, Vancouver, juni 2016
 • Buiten de lijnen van het parkeervak
  discussiepaper voor het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen, november 2015
 • Workshop Winkelgebieden in de Toekomst
  bijdrage aan Congres 'Parkeren, Broodnodig', Amersfoort, 19 maart 2015
 • Dynamiek in stadsontwikkeling vraagt om nieuwe parkeeraanpak (met Else Tutert)
  Lunchbijeenkomst Vexpan, Nieuwegein, 12 maart 2015
 • Bij het uitsluitend stimuleren van vervoerwijzen als fiets en openbaar vervoer verliezen we de mobilist uit het oog. Dat moet anders!
  discussiepaper, samen met Chris Verweijen voor het Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk, Eindhoven, november 2014
 • The Value of Parking
  World Parking Symposium, Tel Aviv, juni 2014
 • Calculating Parking Demand
  congres Modelling 2014, Krakau, juni 2014
 • Teruglopende bezoekersaantallen winkelgebieden; wat betekent dat voor verkeer en parkeren?
  Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Rotterdam, november 2013
 • Parking in the longer term, how is parking influenced by socio-economic developments
  SITK-conference Parking policy in cities, Zakopane, oktober 2013
 • Parkeren, verbindende schakel in ruimtelijke ontwikkelingen
  Ruimteconferentie Planbureau voor de leefomgeving, Den Haag, mei 2013
 • Het nieuwe werken en de parkeervraag
  TNO-verkeersgedragdag, Soesterberg, april 2013
 • Back to the future; gevolgen van bevolkingskrimp en -groei op parkeren
  Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Amsterdam, november 2012
 • Onderzoek naar de effecten van verkeersmaatregelen op de omzet van winkels onmogelijk?
  Nationaal verkeerslundecongres, Den Bosch, oktober 2012
 • Slim ontworpen, meer gefietst
  TNO-verkeersgedragdag, Soesterberg, april 2012 (met Miranda Th�sh)
 • Nederlands Parkeerbeleid in Europees perspectief
  Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk, Antwerpen, november 2011
 • Parkeervraag berekenen, niet schatten
  Nationaal Verkeerskundecongres, Nieuwegein, november 2011
 • Parkeervraag ramen? Of berekenen!
  Lunchbijeenkomst 'hoe de parkeerkentallen echt te gebruiken', Utrecht, oktober 2011
 • Economische effecten van verkeers- (en parkeer)maatregelen (duopresentatie met Jos van Ommeren)
  Nationaal Parkeercongres, Arnhem, oktober 2011
 • The effects of parking facilities on urban structures
  World Parking Symposium, Niagara-on-the-Lake, juni 2011
 • Assessing urban parking demand
  World Parking Symposium, Niagara-on-the-Lake, juni 2011
 • Parkeren, een kwestie van keuzes
  Verkeersgedragdag TNO, Soesterberg, 6 april 2011
 • Effect van parkeren op binnenstadsstructuur en verplaatsingspatronen (met Dagmar Bisschops)
  Colloquium Vervoerplanologisch Speurwerk, Roermond, 26 november 2010
 • Onderzoek naar economische effecten van verkeersmaatregelen op lokaal niveau: theorie en praktijk (met Dagmar Bisschops)
  Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Antwerpen, november 2009
 • Bereikbaarheid in de binnenstad: No parking, no buisness?:
  Symposium een blik op de toekomst 40 jaar citycentrum Zwolle, 2 oktober 2009
 • Parking fees and the economic viability of city centres
  EPA-congres, Wenen, september 2009
 • You pay for what you get, Parking fees related to the quality of a city centre (co-author Ian Betts)
  World Parking Symposium, Breda, 30 juni 2009
 • De prijs van betaald parkeren
  Lunchbijeenkomst 'Betaald parkeren, gemiste kansen?' Vexpan, Utrecht, 10 februari 2008
 • Parkeerbeleid op middellange termijn- Hoe vangen we de parkeerdruk van de toekomst op? (met Bram van Luipen en John Bongarts)
  Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk, Santpoort Noord, 21 november 2008
 • Wie wordt er beter van gratis parkeren?
  Vexpan Jaarcongres 2005, 6 april 2005
 • Parking in commercial areas, know your customer!
  9th Australian Parking Convention, Adelaide, oktober 2004
 • Parking is not the main issue of a parking policy
  Vierde World Parking Symposium, Toronto (Canada), mei 2004
 • Bijdragen 'Parkeerbeleid' en 'Doelgroepen' in de Post HBO-opleiding Parkeren van SBO, september/november 2003
 • Park & Ride - okoliczno ci sprzyjaj ce, warunki i wymagania w wietle do wiadcze ró nych krajów
  Congres Polityka parkingowa w miastach (Parking policy in cities); Oddzial SITK, Zakopane (Polen), mei 2003
 • Dutch expectations of COST 342
  Transportforum 2003, Linköping, 8 en 9 januari 2003
 • P+R til kjøpesenter: muligheter, forutsetninger og krav
  Transportforum 2003, Linköping, 8 en 9 januari 2003
 • Workshop 'De balans tussen Honing en Azijn'
  Symposium 3½ jaar Fietsbalans, Fietsersbond, Amersfoort, 10 december 2003
 • Parkeermaatregelen en de detailhandel, gespannen verhoudingen (?)
  VEXPAN Jaarcongres 2002, Nieuwegein, november 2002
 • Parking policies in the Netherlands, with some remarks from a global perspective
  Le Giornate dei Parcheggi, Aipark, Florence (Italië), oktober 2002
 • Prijselasticiteit parkeertarieven
  Paneldiscussie in studiedag parkeren SBO, januari 2002
 • Regional Parking Policies
  Tiende European Parking Congress, Oslo, september 2001
 • Parking, reacting to the inevitable
  Third World Parking Symposium, St. Andrews (GB), juni 2001
 • Hvordan velger bilister parkeringsplass?
  Jaarcongres Norpark, Bergen (Noorwegen), mei 2000
 • Information on two projects: COST 342 and the quality of on-street parking
  EPA-seminar, Amsterdam, april 2000
 • De effecten van parkeerbeleid op mobiliteit en de lokale economie; een Europes vergelijking (COST 342)
  Verkeerskundige Werkdagen 2000
 • Parking, a matter of choosing
  Second World Parking Symposium, Banff (Canada), juni 1999; ook gepresenteerd tijden Congres Polityka parkingowa w miastach (Parking policy in cities); Oddzial SITK, Zakopane (Polen), juni 2000
 • De rol van het lokale bedrijfsleven
  Congres Samenwerken en investeren in parkeergarages, Arnhem, mei 1999
 • Parking in shopping areas
  Congres Polityka parkingowa w miastach (Parking policy in cities); Oddzial SITK, Zakopane (Polen), 1998
 • Milleniumprobleem, Hoe groot in de verkeersbranche
  Seminar Parkeren in de jaren 2000, VEXPAN, Rotterdam, oktober 1998
 • Bijdrage als docent in de postacademische cursus
  Nieuwe parkeer- en reisconcepten (1998)
 • P+Bus, a case of parking demand characteristics
  1st World Parking Symposium, Banff (Canada), juli 1997
 • Lopen, een vergeten vervoerswijze bij centrumbezoek
  Studiemiddag "Kwaliteit winkelroutes", Voetgangersvereniging, 1997
 • De rol van de projectontwikkelaar bij gecombineerde parkeer-, winkel- en woonvoorzieningen
  Congres: Parkeergarages, haalbaarheid en praktische uitvoering; Geoplan, 1996
 • Parkeertarieven en economische gevolgen
  Congres: Uitgerekend Parkeren; traffic InfoMediate, 1996
 • Parking, the economic implications on retailing
  Congres Polityka parkingowa w miastach (Parking policy in cities); Oddzial SITK, Zakopane (Polen), 1996
 • Economische gevolgen van het terugdringen van het autoverkeer in de binnenstad
  Congres: Bereikbaarheid van de stad; Euroforum, 1995
 • Evaluating parking needs, the essential role of consumer behaviour
  Lezing tijdens het 6e Europese Parkeercongres, Rome, september 1994
 • Lid van de CROW-werkgroep bij de totstandkoming van de brochurereeks Parkeren en Mobiliteit (1992-1994)
 • Vervoerswijze bij winkelbezoek
  Verkeerskundige werkdagen, 1993
 • The winkelerf, improving environment for pedestrians in shoppingstreets without bannning all cars
  PTRC Summer Annual Meeting, 1982
 • Cycling, the economic implications on retailing
  Bijdrage aan congres Velomondiale, Montreal 1992
 • Lid van de CROW-werkgroep parkeren bij de totstandkoming van het ASVV (ca 1982)
 • Bijdrage als docent in de postacademische cursussen
  Inrichting van verblijfsgebieden (1984)
 • Bijdrage als docent in de postacademische cursussen
  Nieuwe wegen voor verblijfsgebieden (1987, 1991)
 • Bijdrage als docent in de postacademische cursussen
  onderwerp: Bereikbaarheid van voorzieningen
 • Bijdrage als docent in de postacademische cursussen
  Stedelijke knooppunten (1989)