home > parkeervoorzieningen info | contact
Parkeervoorzieningen

Exploitatie en gebruik parkeergarages en fietsenstallingen
Opdrachtgevers

 • Bieleveld & Kooij
  Exploitatie parkeervoorzieningen in ontwikkelingsprojecten
 • Bouwfonds, Delta Lloyd Vastgoed, MAB, MABON, Multi Development Corp. België, William Properties en Rodamco
  Verkeers- en parkeeraspecten in projectontwikkeling; exploitatie parkeren
 • Brepark GmbH
  Draagvlak en exploitatie fietsenstallingen in Bremen
 • Gemeente Alkmaar
  Beoordeling gebruiksvriendelijkheid parkeergarage
 • Gemeente Enschede
  Investerings- en exploitatieprognose transferium en parkeergarage centrum
 • Gemeente Geleen
  Waardebepaling parkeergarage
 • Gemeente Groningen
  Omslaggebied baatbelasting voor bouw parkeergarages
 • Ingenieursbureau Amsterdam
  Exploitatieprognoses automatische parkeersystemen (o.m. in Amsterdam Oud-Zuid, Amsterdam de Baarsjes en Den Haag)
 • Meeus Vastgoedmanagement
  Waardebepaling parkeergarage
 • NV Parkeergarage Deventer
  Quick-scan parkeergarage
 • Parkeerexploitanten
  Analyses parkeervraag
 • Romojo BV
  Second opinion bouwkosten parkeergarage
 • Williams Properties
  Opbrengstprognose parkeergarage
 • Woningbouwcorporatie Patrimonium
  Exploitatieprognose parkeergarage