home > parkeren info | contact
Parkeren

Kwantiteit en kwaliteit parkeervoorzieningen; parkeerproblematiek supermarkten
Opdrachtgevers

 • Gemeente Zaanstad
  toegespitst rekenmodel voor de parkeervraag van een GDV-locatie
 • KpVV
  Parkeren op middellange termijn, maatschappelijke trends en de toekomst van parkeren (2013)
 • Parkeerexploiant
  Literatuuronderzoek naar wenselijkheid en effecten van invoering real-time tarieven in parkeren.
 • Ahold, C-1000, De Boer Unigro, VOMAR, Vendex Int., Vendex Food Group, WBN, Hema, Super de Boer
  Parkeer- en bereikbaarheidsaspecten van winkelcentra en winkelvestigingen (o.a. UCP, Noordzuid lijn)
 • DC Vastgoedontwikkeling
  Parkeerbehoefte winkelcentrum Gibraltar te Zaandam
 • Gemeente Alkmaar
  Parkeerprognose centrum
 • Gemeente Diemen
  Gemeentelijke parkeernota
 • Gemeente Diemen
  Parkeerprognoses ten behoeve van centrumplan
 • Gemeente Emmen
  Advies en ontwerp vergunningshoudersparkeren nabij het centrum
 • Gemeente Enschede
  Parkeerbalans (rekenmodel) voor het centrumgebied
 • Gemeente Enschede
  Parkeerbeleidsadvies voor bedrijvenconcentraties buiten de binnenstad
 • Gemeente Enschede
  Parkeren Miracle Planet
 • Gemeente Genk (België)
  Parkeren centrum
 • Gemeente Goirle
  Mogelijkheden voor parkeerregulering
 • Gemeente Gorinchem
  Evaluatie parkeerbeleid
 • Gemeenteraad Groningen
  Discussiekader parkeerbeleid
 • Gemeente Haren (Gr)
  Opstellen parkeerbeleidsnota
 • Gemeente Noordenveld
  Parkeeronderzoek en -advies centrum Roden
 • Gemeente Sassenheim
  Parkeeronderzoek centrum
 • Gemeente Schoonhoven
  Parkeeradvies en beleidsnota
 • Gemeente Sofia (Bulgarije)
  Parkeerbeleidsadvies (samenwerking met Padeco Co., Ltd. (Japan) en Infra Project (Bulgarije))
 • Gemeente Zwolle
  Parkeerbalans (rekenmodel) voor het centrumgebied
 • Securum
  Parkeren in kantoorgebouwen
 • Special Sport Amstelveen
  Parkeerbehoefte fitnesscentrum
 • Tønsberg Parking
  Opzet berekeningsmethode voor bepaling parkeerbehoefte van binnenstadproject
 • William Properties
  toekomstige parkeerbehoefte winkelcentrum Koningshoek (Maassluis)
 • Projectontwikkelaar
  Onderzoek tariefstelling parkeren in parkeergarage
 • Projectontwikkelaar
  Onderzoek specifieke parkeerbehoefte visverwerkende bedrijven en visafslag
 • Tuincentrum
  Onderzoek parkeerbehoefte grootschalige tuincentra