home info | contact

Ir. Sj. Stienstra, Adviesbureau stedelijk verkeer richt zich op het stedelijk verkeer in al zijn facetten.

Door de diversiteit en de concentratie van functies in steden en dorpen is hier de samenhang tussen economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor parkeren, verkeer en mobiliteit het meest manifest.

Verkeer ontstaat niet spontaan, maar is een gevolg van economische en maatschappelijke functies, zoals detailhandel, toerisme en recreatie, sociaal-culturele voorzieningen, etcetera. Deze verwevenheid van grondgebruik en mobiliteit vormt de rode draad in de advisering. ir. Sj. Stienstra is lid van verdienste van Vexpan, het platform voor de parkeerbranche in Nederland en maakt deel uit van de Board of Advisors van het World Parking Symposium.

De Focus van de werkzaamheden van Stienstra Advies ligt thans vooral op het verrichten van expertopinions, het uitvoeren van verkennende research en kennisoverdracht in (post-) HBO en (post-) academische opleidingen